Nasehat Untuk Saudariku Muslimah Sejati

Wahai saudariku yang mulia, orang yang bersama ridho Allah SWT sebagai Tuhannya, Islam sebagai Agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Allah menciptakan kita untuk mengabdikan dan menghambakan diri kepada-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran sesuai tuntunan agama dan berikut ini adalah sebuah nasehat untuk diriku dan untuk kalian saudariku muslimah sejati.
Nasehat Untuk Saudariku Muslimah Sejati
Nasehat Untuk Saudariku Muslimah Sejati :
Wahai saudariku… Sesungguhnya Allah SWT mencintai sifat menutupi, sehingga Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan pakaian yang menutupi auratnya. Dan Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 26, yang artinya :
“Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik”
Saudariku…. Kaum muslimah kecintaan Allah, ingatlah bahwa syaithon sangat senang dan bersemangat untuk menelanjangi manusia sejak awal penciptaannya. Syaithon juga sangat bersemangat menjadikan manusia untuk mempertontonkan kecantikannya dengan berbagai jalan dan segala upaya, agar manusia (wanita) terjatuh ke dalam fitnah dan kekejian serta tergoda dalam berbagai bentuk kemaksiatan.
Maka dari itu Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan kita kaum muslimah untuk berhijab, seperti dalam firman Allah QS. Al-Ahzab : 59, yang artinya :
“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Dan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali dan mereka tidak diganggu”.
Saudariku… hijabmu adalah kehormatanmu. Hijab merupakan syi’ar pada wanita sholehah, wanita muslimah yang sempurna dan para ibu-ibu kaum muslimin, serta para sahabat wanita dan para wanita pengikut jejak yang baik dalam jalan kebenaran.
Hijab adalah lambing kesucian, tanda rasa malu, kesopanan dan kemuliaan. Sesungguhnya jilbabmu adalah perisai untuk membentengi diri kaum muslimah dari serangan syaithon dari kalangan jin dan manusia.
Allah ta’ala berfirman dalam QS. An-Nuur : 31, artinya :
“Dan janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak dari padanya”
Saudariku, janganlah mempertontonkan kecantikan dan perhiasanmu kepada orang lain dan janganlah dengarkan ajakan kebebasan wanita yang tidak baik, karena mereka hanyalah wanita yang mendzolimi diri sendiri dan mereka termasuk dalam kaum jahiliyah.
Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 :
“Janganlah kamu berhias dan betingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”
Membuka aurat merupakan ajaran orang-orang kafir, mereka hanya menikmati keindahan dunia saja. Jadi, saudariku… nasehatilah para saudari muslimah, selamatkan mereka dari kaum yang akan menjerumuskan kejalan yang sesat dan siksa neraka. Sebab, barang siapa yang menyerupai atau mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka.
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 :
“Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan”
Saudariku… segeralah bertaubat dan memohon ampunan hanya kepada Allah SWT sebelum datangnya rasa penyesalan yang tiada berguna.
Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 31, yang artinya :
“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.
Itulah sedikit Nasehat Untuk Saudariku Muslimah Sejati, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan selalu istiqomah di jalan Allah SWT, Aamiiinnn.
https://cintai-wanita.blogspot.com/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *