Media Bima

Media Informasi Online Bima Indonesia

Ragam

Macam – macam Doa

Doa. Berbagai Macam Doa. Doa merupakan permohonan hamba kepada Tuhan agar dipenuhi keinginannya. Kebutuhan maupun keinginan manusia sangat banyak jenisnya oleh karena itu doa juga ada berbagai macam sesuai kebutuhan kita.
Macam macam doa antara lain :
Doa agar bisa menjadi Pemaaf
Doa agar bisa senantiasa bertawakal
Doa saat sedih (agar kesedihan menjadi kebahagiaan)
Doa agar bisa sabar dan tenang (Doa memohon kesabaran dan ketenangan)
Doa kebaikan harian
Doa menghindari Kesulitan
Doa agar dibukakan Berbagai Pintu Kebaikan
Doa menghilangkan kegalauan
Doa Memohon Petunjuk
Doa Memohon Keteguhan Iman
Doa Pembuka Hati Diri Sendiri
Doa untuk memperbaiki Kehidupan Dunia Akhirat
Doa untuk Kedua Orang Tua
Doa Memohon Kesabaran
Doa Memohon Ketetapan Iman
Doa memohon Kemudahan
Doa Agar Doa Kita Dikabulkan oleh Allah
Doa agar air mata jadi senyuman
Doa Memohon Rahmat Allah
Doa Agar Keluarga menjadi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Macam - macam Doa. macam macam+doa+1

DOA AGAR MENJADI PEMAAF
aminkan doa ini agar kita menjadi pemaaf & mampu menbalas kebencian dg kasih sayang :

“Ya Allah, jadikanlah kami pemaaf, yg mampu membalas keburukan dg kebaikan, membalas kebencian dg Kasih sayang agar kami bisa meneladani Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Salam. Ya Allah kabulkanlah doa kami”Doa agar bisa selalu Tawakkal

aminkan doa ini memohon agar senantiasa bertawakal Allah, :

“Bismillahi tawakkaltu ‘alallahi wala hawla wala-quwwata illa billahi. Allahumma laka aslamtu wabika amantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wabika khasshamtu. Allahumma a’udzu bi’izzatika la illaha illa anta an tudhullani antalhayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna.

Artinya:

”Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa dan tak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Ya Allah, kepadaMu aku aku akan kembali, dan karenaMu pula aku berjuang Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanMu yang tak ada Tuhan selain Engkau, janganlah Engkau sesatkan aku . Engkau tetap hidup yang tak akan pernah mati, sementara jin bdan manusia hidup semuanya mati.”………..amiin2x yaa robbal allamin.

Doa Saat Sedih

aminkan doa ini agar kesedihan kita menjadi kebahagiaan :

“Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kpd kami ketika kesedihan mengisi hari kami, kemanapun kami melangkah Engkau menyertai kami, dlm kehilangan, kesakitan & terluka kami. Kuatkanlah kami dlm menjalani hidup ini untuk menebarkan cinta & kasih sayang bagi sesama.”

Doa memohon Kesabaran dan Ketenangan

aminkan doa ini memohon kesabaran & ketenangan :

“Allahummarzuqni nafs’an muthmainnatan tu’minu biliqa-ika wa tardha biqadha-ika .”

Artinya:

Ya Allah berilah kami, yang tenang, yang beriman akan saat perjumpaan dengan-Mu dan ridha menerima segala ketetapan-Mu.”

Doa Kebaikan Harian

aminkan doa ini mohon mengawali hari ini dg baik, pertengahan dg keberuntungan & akhirnya kesuksesan, “Allahumaj’al awwala hadza al-yaumi salahan wa ausatahu falahan wa akhirahu najahan wa as’aluka khairayi ad-duna wa al-akhirati ya arhama ar-rahimin,

Artinya:

“Ya Allah! Jadikanlah permulaan hari ini kebaikan & pertengahannya keberuntungan serta akhirnya kesuksesan. Aku mohon kpdMu kebaikan dunia & akhirat, Wahai Yg Maha Pengasih lg Maha Penyayang.”

Doa menghindari Kesulitan

aminkan doa ini memohon kpd Allah agar terhindar dari kesulitan dan penderitaan menjadi kemudahan :

“Bismillahi ‘ala fasi wamali wadini. Allahumma radhdhini biqadha-ika wabarikli fima quddirali hatta ia uhibba ta’jila ma akh-kharta wa ta’khira ma’ajjalta.”

Artinya:

Dengan nama Allah atas diriku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah berilah aku rasa ridha terhadap putusanMu dan berkahilah segala apa yang Engkau berikan kepadaku, sehingga aku tidak suka mempercepat apa yang Engkau lambatkan dan memperlambat apa yang Engkau cepatkan.”

Doa agar dibukakan Berbagai Pintu Kebaikan

aminkan doa ini agar Allah membukakan sembilan pintu kebaikan untuk kita. :

“Allahumaftah lana abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwaban ni’mati wa abwabarrizki wa abwabal kuwati wabwabash shihhati wa abwabas salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannati”

Artinya :

“Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu kebugaran, pintu surga”

Doa menghilangkan kegalauan

aminkan doa ini memohon kepada Allah menghilangkan kegalauan hati kita menjadi bahagia:

“Inna tawakaltu ‘alal hayyil ladzi la yamutu, la hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhim.”

Artinya:

Sesungguhnya aku berserah diri kepada yang Maha Hidup yang takkan pernah mati. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Doa Memohon Petunjuk

aminkan doa ini memohon kpd Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk, taufik dan hidayah :

“Allahumma as-aluka tawfiqa ahlil huda wa a’mala ahlil yaqini wa munashahata ahlit taubati wa’azama ahlish shabri wa jidda ahlil raghbati, wa ta’abbuda ahlil wara’i, wa irfana ahlil ‘ilmi hatta akhafaka.”

Artinya :

Ya Allah aku memohon kepada Engkau taufik yang di berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan amalan-amalan orang yang memperoleh keyakinan. Keikhlasan hati orang-orang yang sabar dan kesungguhan orang-orang yang takut dan susah mencari yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar kepada Engkau. Dan ibadah orang-orang yang berilmu hingga aku takut kepada Engkau.”

Doa Memohon Keteguhan Iman

aminkan doa ini memohon keteguhan iman :

“Allahumma habbib ilaynal imana wazayyinuhu fi qulubina wakarrih ilaynal kufra wal fusuqu wal ‘ ishyana waj’alna minar rasyidina . Allahumma tawaffana muslimina, wa alhiqna bish shalihina , ghayra khazaya wa la maftunina.”

Artinya :

Ya Allah, cintakanlah iman kepada kami , dan hiaskanlah iman di dalam hati kami, dan bencikanlah kami pada kekufuran dan kedurhakaan serta jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk . Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan temukanlah kami dengan orang-orang yang saleh, tanpa merugi dan tanpa di fitnah.

Doa Pembuka Hati Diri Sendiri

aminkan doa ini memohon pembuka hati kita :

“Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi.”

Artinya:

Ya Allah , berilah aku pengertian dan peliharalah aku dari kejahatan diri sendiri.”

Doa untuk memperbaiki Kehidupan Dunia Akhirat

aminkan doa ini mohon diperbaiki urusan dunia & akhirat :

“Allahumma ashlih li dinil-ladzi huwa ‘ishmatu amri, wa ashlih li dunyayal-lati fiha ma’asyi, wa ashlih li akhiratiyal-lati fiha ma’adi, waj’alil-hayata ziyzdztzl-li fi kulli khair, waj’alil-mauta rahatal-li min kulli syarr.

Artinya:

“Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng pelindung bagi urusanku. Dan perbaikilah duniaku untukku, yang ia menjadi tempat hidupku. Serta perbaikilah akhiratku, yang ia menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari segala kejahatan.” (H.R. Muslim)

Doa untuk Kedua Orang Tua

aminkan doa ini untuk kedua orang kita. “Ya Allah, ampunilah dosa kami & dosa kedua orang tua kami. masih terbayang air mata ibu yang mengalir & rintihannya disetiap malam ketika berdoa memohon kepadaMu untuk kebahagiaan kami, anaknya. Sayangilah Ibu & ayah kami sebagaimana beliau meyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, Muliakanlah mereka, tiada pernah kami sanggup menggantikan setiap tetes air mata ibu & keringat ayah.”

Doa Memohon Kesabaran

aminkan doa ini memohon kesabaran :

“Allahummafrigh ‘alayna shabran wa tsabbit aqdamana wanshurna ‘ alal qawmil kafirina.”

Artinya :

Ya Allah, tuhan kami, limpahkan kesabaran atas kami, tetapkanlah kedua telapak kaki kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”…..amiin2x ya robbal allamin…

Doa Memohon Ketetapan Iman

aminkan doa ini memohon ketetapan iman :

“Allahumma’thini imanan shadiqan wayaqinan laysa ba’dahu kufrun wa rahmatan analu biha syaraf a karamatika fiddunya wal akhirah. ”

Artinya :

Ya Allah, berilah aku keimanan yang besar dan keimanan yang tidak ada kekufuran sesudahnya. Dan berilah kami rahmat yang dengannya aku memperoleh kemuliaan karomahMu di dunia dan di akhirat.

Doa Memohon Kemudahan

aminkan doa ini mengubah kesulitan menjadi kemudahan dalam hidup kita :

“Allahumma la sahla illa maja’altahu sahlan wa anta taj’alul huzna idza syi’ta sahlan.”

Artinya :

Ya Allah tiada yang mudah selain engkau mudahkan dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendakinya mudah.”….amiin2x ya robbal allamin..

Doa Agar Doa Kita Dikabulkan oleh Allah

aminkan doa agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah :

“Allaahumma innii a’udzubika min ‘ilmin laa yanfa’u wa qolbin laa yakhsya’u du’aain laa yusma’u wanafsin laa tasyba’u”

Artinya :

Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak berguna,dari hati yang tak pernah tenang, dari do’a yang tak didengar , dan dari nafsu yang tak pernah kenyang.” …………amiin2x ya robbal allamin…

Doa agar air mata jadi senyuman

aminkan doa ini agar Allah mengubah air mata kita menjadi senyuman :

“Ya Allah, lihatlah air mata kami ini, kepedihan dihati kami. Hanya Engkaulah sumber kebahagiaan kami, ku mohon ubahlah kesedihan kami menjadi kebahagiaan dan ubahlah air mata kami menjadi senyuman.”…………..amiin2x ya robbal allamin…

Doa Memohon Rahmat Allah

aminkan doa ini mohon karunia & rahmat Allah :

“Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idz-hadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal-wahhab.”

Artinya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.”

Doa Agar Keluarga menjadi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

aminkan doa ini agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah :

“Rabbana hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyyatinâ qurrata a’yunin waj-’alnâ lil-muttaqîna imâmâ.”

Artinya:

Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan: 74).

Itulah berbagai macam doa untuk berbagai macam kondisi dan keinginan kita. Selain macam macam doa di atas, masih banyak macam doa lainnya yang perlu kita ketahui bersama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita.

Tinggalkan Balasan